پست‌ها

-

همایش پرورش خلاقیت مبتنی بر کار گروهی در پردیس جم

کارگاه آموزشی تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه ـ مجتمع آموزشی جاوید

مدرسه New City

هوش های چندگانه از زبان گاردنر

خانواده‌ی خلاق، فرزند نابغه

توسعه‌ی​ توانمندی‌های​ معلمان خمیرمایه‌ی​ تحول آموزش و پرورش

موفقیت مدارس در دنیای واقعی

برگزاری همایش خانواده‌ی خلاق ـ فرزند خلاق

دوره‌ی آموزشی یادگیری پروژه‌محور در منطقه ۲ تهران

همایش خانواده‌ی خلاق ـ فرزند خلاق در مجتمع آموزشی رفاه

کارگاه آموزشی یادگیری پروژه‌محور ـ آموزگاران ابتدایی منطقه ۲ تهران

همایش درس‌پژوهی ـ آموزگاران مسجدسلیمان

کارگاه آموزشی رویکردهای آموزش خلاقیت‌محور در پیش‌دبستانی ـ مربیان پیش‌دبستانی مسجد سلیمان

کارگاه آموزشی درس‌پژوهی ـ دبیرستان یاس نبی، منطقه ۶ تهران

همایش آموزش خانواده ـ مجتمع آموزشی سرای دانش

همایش آموزش خانواده ـ دبیرستان اسرا، قزوین

کارگاه آموزشی "خلاقیت" ـ دبیرستان اسرا، قزوین

همایش آموزش خانواده با رویکرد "تفکر مثبت" ـ دبستان هاتف، منطقه‌ی ۶ تهران

دوره‌ی آموزشی تاب‌آوری ـ شرکت سایپا، کارشناسان مرکز تماس و پاسخ‌گویی مشتریان

کارگاه آموزشی یادگیری مشارکتی ـ دبستان هاتف، منطقه‌ی ۶ تهران

همایش خلاقیت ـ برای مدیران و معاونان مدارس اندیمشک

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ مدیران دبیرستان‌های دوره‌ی دوم دزفول

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ مدیران دبیرستان‌های دوره‌ی دوم دزفول

کارگاه آموزشی طراحی تکالیف درسی هدفمند، مدارس منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی خلاقیت، مدیران و معاونان دبیرستان‌های آبادان

همایش بررسی چالش‌های دست‌اندرکاران مدرسه ـ مجنمع آموزشی فدک، آبادان

همایش خلاقیت ـ مدیران و معاونان مدارس شوشتر

کارگاه آموزشی مدیریت بهبود کیفیت، مدیران مدارس (۳ مقطع) خوزستان

همایش خانواده‌ی موفق ـ مجتمع آموزشی رفاه، تهران

کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی، مدیران مدارس آبادان (۳ مقطع)