-

کارگاه آموزشی مدیریت خشم ـ همگانی، دوره‌ی ۱

در پی فراخوان عمومی دوره‌های آموزشی مهارت‌های روان‌شناختی، کارگاه "مدیریت خشم" در دو نوبت با حضور علاقه‌مندانی که نام‌نویسی کرده بودند، برگزار شد و در پایان گواهی شرکت در این کارگاه از سوی مرکز مشاوره‌ی راه نور برایشان صادر شد.


نظرات