-

کارگاه آموزشی ایجاد تکالیف آموزشی با پاورپوینت ـ آموزشگاه شهدای رسانه

در این کارگاه آموزشی که به مدت ۳ ساعت در سایت کامپیوتر آموزگاه شهدای رسانه ـ منطقه ۶ تهران ـ برگزار شد، آموزگاران شرکت کننده با کاربرد ویژه‌گی‌های نرم‌افزار PowerPoint در ارائه‌ی محتوای آموزشی آشنا شدند و چند نمونه تمرین درسی را با کوشش خود و راهنمایی کارشناس مربوطه ایجاد کردند.