-

دوره‌ی متا ـ مجتمع آموزشی معصومه، منطقه ۲ تهران

پیرو قرارداد منعقد شده با مجتمع آموزشی حضرت معصومه، دوره‌ی فراگیر مهارت‌های تخصصی آموزگاران "متا" که دربرگیرنده‌ی موضوعاتی چون: خلاقیت، درس‌پژوهی، ارزشیابی توصیفی، طراحی تکالیف آموزشی است، به مدت بیش از ۳ ماه در این مجتمع برگزار شد.