-

همایش آموزش خانواده ـ مجتمع آموزشی امید آینده

در راستای قرارداد همکاری با مجتمع آموزشی امید آینده ـ منطقه ۵ تهران ـ برای ارائه‌ی راه‌کارهای مدیریت آموزشی و خدمات مشاوره‌ای، همایش آموزش خانواده با شرکت پدران و مادران دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی برگزار شد.
در این برنامه افزون بر سخن‌رانی به پرسش‌های شرکت‌کننده‌گان پاسخ داده شد.

نظرات