-

کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی، مدیران مدارس آبادان (۳ مقطع)

به دعوت اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان خوزستان و به میزبانی سازمان منطقه‌ی آزاد اروند، کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی برای مدیران مدارس آبادن برگزار شد.