-

همایش خلاقیت ـ مدیران و معاونان مدارس شوشتر

همایش خلاقیت و راه‌کارهای پرورش آن در مدرسه و کلاس درس، برای مدیران و معاونان مدارس شوشتر به مدت ۲ روز برگزار شد.
در این برنامه برخلاف روش سخن‌رانی یک‌سویه با مشارکت و بهره‌گیری از تجربه و دیدگاه‌های شرکت‌کننده‌گان به طرح موضوع پرداخته شد که مورد استقبال و همراهی آنان قرار گرفت؛ در این راستا نخست چالش‌های پرورش خلاقیت از سوی همکاران مطرح و سپس با بیان اصول علمی و فراخوانی به ارائه‌ی پیشنهاد و ایده از سوی یکدیگر، به رسیدن برای راهکارهای حل مسئله راهنمایی شدند.