-

همایش خلاقیت ـ برای مدیران و معاونان مدارس اندیمشک

در ادامه‌ی برنامه‌های استان خوزستان، این بار همایش "خلاقیت" برای مدیران و معاونان مدارس اندیمشک به صورت مشارکتی با بهره‌گیری از تجربه و دیدگاه‌های شرکت‌کننده‌گان برگزار شد.