-

دوره‌ی آموزشی تاب‌آوری ـ شرکت سایپا، کارشناسان مرکز تماس و پاسخ‌گویی مشتریان

به درخواست مرکز آموزش شرکت سایپا، دوره‌ی آموزشی "تاب‌آوری سازمانی" در رویارویی با چالش‌های روانی ـ رفتاری خاص کارکنان مرکز تماس و پاسخ‌گویی مشتریان این شرکت به مدت ۵۲ ساعت برای ۲ گروه از کارشناسان این بخش از شرکت سایپا برگزار شد و در پایان دوره آزمونی از محتوای ارائه شده برای سنجش و اثربخشی این دوره انجام شد.