-

برگزاری همایش خانواده‌ی خلاق ـ فرزند خلاق

بنا بر اعلام پیشین، همایش خانواده‌ی خلاق ـ فرزند خلاق در دبیرستان دخترانه رفاه به مدت ۲ ساعت برگزار شد.
در این برنامه شماری از مادران دانش‌آموزان این دبیرستان حضور پیدا کرده و هم‌گام با موضوع برنامه به بیان پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود نیز پرداختند.
در همین راستا به آگاهی شرکت‌کننده‌گان در این همایش می‌رسانیم که محتوای ارائه شده، از همین جا در دسترس خواهد بود.