-

همایش خانواده‌ی خلاق ـ فرزند خلاق در مجتمع آموزشی رفاه

بنا به درخواست مدیریت مجتمع آموزشی رفاه، همایش خانواده‌ی خلاق ـ فرزند خلاق برای مادران و پدران دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه در روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.