-

دوره‌ی آموزشی یادگیری پروژه‌محور در منطقه ۲ تهران

در راستای دانش‌افزایی آموزگاران دوره‌ی ابتدایی منطقه ۲ تهران، دوره‌ی آموزشی یادگیری پروژه‌محور به درخواست مجتمع آموزشی حضرت معصومه، برای حدود ۷۵ آموزگار در ۳ گروه، به مدت ۱۲ ساعت برای هر گروه در حال برگزاری است.
به آلبوم عکس این دوره و فعالیت شرکت‌کننده‌گان نگاهی بی‌اندازید.