پست‌ها

-

کارگاه آموزشی مدیریت اثربخش در مدرسه ـ کارشناسان آموزش استثنایی استان‌ها‏

کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی، مدیران مراکز آموزشی استثنایی ایران

همایش آموزش خانواده ـ مجتمع آموزشی امید آینده

دوره‌ی آموزشی متا، مجتمع آموزشی امید آینده

همایش اولیاء و مربیان ـ مجتمع آموزشی معصومه، منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ مجتمع آموزشی غیوری

کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی ـ مدیران و معاونان مدارس ناحیه ۱ ری

دوره‌ی متا ـ مجتمع آموزشی معصومه، منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی ایجاد تکالیف آموزشی با پاورپوینت ـ آموزشگاه شهدای رسانه

کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباط مؤثر ـ پرسنل درمان‌گاه ساج

کارگاه آموزشی اقدام‌پژوهی ـ مجتمع آموزشی جاوید

کارگاه آموزشی غنی‌سازی تکالیف آموزشی ـ منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی رفتاردرمانی شناختی

کارگاه آموزشی مدیریت خشم ـ همگانی، دوره‌ی ۱

برنامه‌ی تلویزیونی تصویر زندگی ـ صدا و سیما