پست‌ها

-

همایش پرورش خلاقیت مبتنی بر کار گروهی در پردیس جم

برگزاری همایش خانواده‌ی خلاق ـ فرزند خلاق

همایش خانواده‌ی خلاق ـ فرزند خلاق در مجتمع آموزشی رفاه

همایش درس‌پژوهی ـ آموزگاران مسجدسلیمان

همایش آموزش خانواده با رویکرد "تفکر مثبت" ـ دبستان هاتف، منطقه‌ی ۶ تهران

همایش خلاقیت ـ برای مدیران و معاونان مدارس اندیمشک

همایش بررسی چالش‌های دست‌اندرکاران مدرسه ـ مجنمع آموزشی فدک، آبادان

همایش خلاقیت ـ مدیران و معاونان مدارس شوشتر

همایش خانواده‌ی موفق ـ مجتمع آموزشی رفاه، تهران

همایش آموزش خانواده ـ مجتمع آموزشی امید آینده

همایش اولیاء و مربیان ـ مجتمع آموزشی معصومه، منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی غنی‌سازی تکالیف آموزشی ـ منطقه ۲ تهران